Adviesbureau Miltech is een autoriteit op het terrein van onafhankelijke advisering aan bedrijven t.a.v. optimalisatie van de waterhuishouding en bestemming organische reststromen. Water is voor de meeste bedrijven core-business, omdat het een onmisbare schakel is in het productieproces.
Afvalwater daarentegen is meestal geen core-business maar veroorzaakt hoge kosten (kosten proceswater, lozingsheffing, grondstof- en productverliezen etc.). Dit geldt eveneens voor organische reststromen.

Door onze ervaring, motivatie en onafhankelijkheid ondersteunen wij bedrijven op het terrein van:

  • kostenbesparing (afval)waterhuishouding en organische reststromen;
  • het voldoen aan betreffende wet- en regelgeving;
  • realisatie van duurzaamheiddoelstellingen.
Miltech levert maatwerk. Spreekt dit u aan en wilt u met ons samenwerken op het terrein van (afval)water en organische reststromen? Neem dan contact met ons op!